Biuletyn Informacji Publicznej
A
A
A
A

Instrukcja obsługi serwisu

 

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. funkcjonuje w związku z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68).

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź składa się z:

  1. Menu głównego  zawierającego odsyłacze do głównych działów serwisu.

  2. Menu bocznego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do kategorii i podkategorii wybranego działu serwisu.

  3. Menu nawigacji (w środkowej części strony) wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie.

  4. Treści strony (pod menu nawigacji) zawierającej artykuły lub odnośniki do plików z artykułami.

  5. Wyszukiwarki (w prawym górnym rogu) słów kluczowych w artykułach oraz w ich tytułach poszczególnych kategorii serwisu.

Na każdej stronie serwisu jest możliwość prezentacji danych informacyjnych o autorze i redaktorze strony oraz o jej datach utworzenia, publikacji i modyfikacji.Aby wyświetlić w/w elementy należy wybrać odnośnik "informacje o stronie" umiejscowiony pod każdym artykułem.

Każda strona wyposażona jest w archiwum i rejestr zmian. Istnieje możliwość wyświetlenia listy modyfikacji oraz poprzednich wersji każdej strony. W tym celu należy wybrać opcję "archiwum strony" znajdującą się pod artykułami.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w serwisie (zgodnie z Art. 15 w/w ustawy) jest udostępniana na wniosek.