Biuletyn Informacji Publicznej
A
A
A
A

Dialog techniczny

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. zaprasza do udziału w dialogu technicznym przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.

Dialog techniczny prowadzony jest zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (w przypadku zamówień klasycznych) oraz zgodnie z § 10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. (w przypadku zamówień sektorowych).