Biuletyn Informacji Publicznej
A
A
A
A

Ogłoszenia dotyczące postępowań

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. (Zamawiający) zaprasza do udziału w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz na podstawie procedur wewnętrznych Zamawiającego, w tym Regulaminu dzielania zamówień sektorowych w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.

Wybierz interesujący Cię dział