Biuletyn Informacji Publicznej
A
A
A
A

Przydatne informacje

Kontakt w sprawach związanych z postępowaniami:

Anna Matuszewska
Kierownik Działu Projektów i Przetargów
tel.: (+48 42) 683 52 10 wewn. 1139
fax: (48 42) 683 52 06
e-mail: a.matuszewska@airport.lodz.pl

Artur Fraj
Dyrektor Handlowy, Prokurent samoistny
tel.: (+48 42) 683 52 10 wewn. 1174
fax: (48 42) 683 52 06
e-mail: a.fraj@airport.lodz.pl

Przydatne linki:

Strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych

Strona internetowa Krajowej Izby Odwoławczej

Wspólny Słownik Zamówień (CPV - Common Procurement Vocabulary)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej- Suplement (TED - Tender Electronics Daily)

Logowanie do systemu elektronicznej platformy zakupowej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta