Biuletyn Informacji Publicznej
A
A
A
A

Podstawa Prawna działalności Spółki

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Gen. S. Maczka 35, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057719 w dniu 26.03.2004r.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: działalność portów lotniczych, rozkładowy i pozarozkładowy transport lotniczy oraz pozostała działalność wspomagająca transport lotniczy.

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Spółka z o.o. zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Statystycznegio w Łodzi otrzymała numer identyfikacyjny REGON: 470788461