Biuletyn Informacji Publicznej
A
A
A
A

Władze spółki

Rada Nadzorcza
Przewodniczący  Piotr Chajderowski
Wiceprzewodniczacy Krzysztof T. Borkowski 
Sekretarz Rady Ryszard Michalski
Członek Rady Marek Klimczak
Zarząd
Prezes Zarządu Anna Midera
Dyrekcja i Prokury
Dyrektor Handlowy/Prokurent Artur Fraj
Dyrektor Operacyjny Marek Domagała
Dyrektor Finansowy Jacek Światłowski