Biuletyn Informacji Publicznej
A
A
A
A

Postępowanie sprzedażowe: sprzedaż hangaru przy ul. Pilskiej w Łodzi

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. (Organizator) ogłasza postępowanie sprzedażowe, którego przedmiotem jest sprzedaż hangaru zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Pilskiej (adres administracyjny: ul. Dubois 119) w Łodzi.
 

1. Budynek nieocieplony z wiaty stalowej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Budynek wyposażony jest w system wrót przesuwnych

2. Rok produkcji hangaru: 1993 r.

3. Konstrukcja hangaru:

  • konstrukcja nośna szkieletowa z kształtowników stalowych;
  • ściany zewnętrze z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej z rzędami okien;
  • konstrukcja dachowa: dźwigary z kształtowników stalowych, płatwie z zetowników stalowych;
  • pokrycie dachowe: blacha stalowa trapezowa ocynkowana ;
  • wrota wieloczłonowe stalowe przesuwne z przeszklenia;
  • okna jednoszybowe w ramach stalowych.

4. Parametry geometryczne hangaru:

  • powierzchnia zabudowy: 804,7 m2;
  • powierzchnia użytkowa: 794,8 m2;
  • kubatura:  5 950 m2.

5. Minimalna cena wywoławcza wynosi: 160 000,00 złotych netto (do ceny sprzedaży zostanie doliczony przez Organizatora podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce).

6. O wyborze oferty najkorzystniejszej decyduje najwyższa zaoferowana cena.

7. Termin płatności: nie dłuższy niż 30 dni od dnia powiadomienia o wynikach postępowania. W przypadku dokonania przez kupującego zapłaty jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wynikach postępowania Organizator udzieli kupującemu upustu w wysokości 5% zaoferowanej ceny.

8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłaceniu przez nabywcę ceny na rachunek bankowy Organizatora.

9. Wszelkie koszty transakcji zw. z nabyciem przedmiotu sprzedaży w całości ponosi kupujący.

10. Demontaż i transport przedmiotu sprzedaży zapewnia kupujący. Demontaż i transport (wywóz) hangaru nastąpi w terminie miesiąca od dnia zapłaty ceny przez kupującego.

11. Organizator zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania sprzedażowego bez podawania przyczyny lub bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

12. Oferty należy składać w terminie do 22.09.2020 r. godz. 1200 na adres e-mail: m.stodolnik@airport.lodz.pl.

13. Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku postępowania w zakresie złożonych przez nich ofert za pomocą poczty elektronicznej.

14. Organizator umożliwia obejrzenie przedmiotu sprzedaży po uprzednim ustaleniu terminu z osobą wskazaną w pkt. 15 poniżej.

15. Podmioty zainteresowane proszone są o kontakt z p. Małgorzatą Stodolnik pod nrem tel. kom.: (+48) 601 147 737, e-mail: m.stodolnik@airport.lodz.pl.

 

Informacja o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru [23.09.2020 NEW]

Załączniki: