Biuletyn Informacji Publicznej
A
A
A
A

Szkolenia realizowane przez Port Lotniczy Łódź

Szkolenia realizowane przez Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta obejmują zakres ochrony lotnictwa cywilnego oraz szkolenia operacyjne.

Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Szkolenia prowadzone na terenie portu obejmują całą gamę zagadnień z ochrony lotnictwa cywilnego określonych w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. oraz rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Posiadają niezbędną akredytację Urzędu Lotnictwa Cywilnego i kierowane są do podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą oraz osób planujących podjąć działania zawodowe w służbach operacyjnych portu lotniczego.

 • Świadomość ochrony lotnictwa cywilnego Kierunkowe;
 • Ogólne szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego;
 • Szkolenie Podstawowe;
 • Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego;
 • Szkolenie osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa ładunku i poczty;
 • Szkolenie osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego;
 • Specjalistyczne szkolenia zawodowe osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony;
 • Specjalistyczne szkolenia osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych);
 • Specjalistyczne szkolenia dla osób ponoszących na szczeblu krajowym lub lokalnym ogólną odpowiedzialność za zapewnienie, by program ochrony i jego wdrożenie były zgodne ze wszystkimi przepisami prawa (kierowników ds. ochrony);
 • Szkolenie instruktorów ochrony lotnictwa cywilnego;
 • Szkolenie audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
 • Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym w lotnictwie cywilnym.

Szkolenia operacyjne

Zarządzający lotniskiem certyfikowanym określa wymagania dotyczące kwalifikacji personelu służb lotniskowych oraz pracowników wykonujących zadania, związane z eksploatacją lotniska lub z bezpieczeństwem operacji lotniskowych, zatrudnia wykwalifikowany personel. Z tego względu, w działaniach profilaktycznych, których ważnym elementem są różnego rodzaju szkolenia Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta opracował, uzgodnił i zatwierdził w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odpowiednie programy szkolenia.

 • Szkolenie Dyżurnych Operacyjnych (DOP);
 • Szkolenie podstawowe Koordynatorów Ruchu Naziemnego (KRN);
 • Szkolenie doskonalące Koordynatorów Ruchu Naziemnego (KRN);
 • Ruch pojazdów i pieszych na lotnisku PL Łódź;
 • Zarządzanie przyrodą w kontekście zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami;
 • System zarządzania bezpieczeństwem (SMS);
 • Odladzanie/zabezpieczanie przed oblodzeniem samolotów;
 • Obsługa pasażerów i bagażu;
 • Obsługa płytowa statków powietrznych.

Więcej na temat oferty szkoleniowej Portu Lotniczego Łódź można przeczytać tutaj.

Ochrona Danych Osobowych 


Osobą odpowiedzialną za organizację szkoleń w Porcie Lotniczym Łódź jest: 

Pan Witold Krzywobłocki
p.o. Kierownika Działu Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
94-328 Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35
tel. kom. 607 303 646 | 571 291 127
e-mail: w.krzywoblocki@airport.lodz.pl